[Wang] Dried Seaweed Sushi Nori/왕 김밥용 구운김 (100 Sheet)